Databeskyttelse – Ansvarsfraskrivelse

Sekretesspolicy

Vi, Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG, tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och följer gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter krävs enbart i den mån det behövs för vad som är tekniskt nödvändigt på våra webbsidor. De uppgifter som krävs kommer inte under några omständigheter att säljas eller lämnas vidare till tredje part av något annat skäl.

Följande förklaring ger dig en överblick över hur vi garanterar skyddet av personuppgifter, samt vilken typ av personuppgifter som krävs för vilket ändamål.

 

Databehandling på vår webbsida

Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG kräver och sparar automatiskt information från loggfiler som din webbläsare sänder, på sin server. Det rör sig om:

Typ av webbläsare och version

  •     Vilket operativsystem som används
  •     hänvisande URL (den senast besökta webbsidan innan vår webbsida besöktes)
  •     datorns värdnamn (IP-adress)
  •     tidpunkten för serverförfrågan

 

Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG kan inte sammankoppla dessa uppgifter med en specifik person. Dessa uppgifter slås inte ihop med andra uppgiftskällor, uppgifterna raderas efter en statistisk utvärdering. 

 

Kakor

Webbsidor använder ofta s.k. kakor. De används till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, mer effektivt och säkert. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta kakor vi använder är så kallade sessionskakor. De raderas automatiskt efter att du har lämnat sidan. Kakor skadar inte din dator och innehåller inte några virus.

 

Denna webbsida använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”).

Google Analytics använder s.k. kakor (se föregående stycke) för att möjliggöra en analys av din användning av vår webbsida. Informationen om din användning av denna webbsida, som skapas av kakor skickas standardmässigt till Googles server i USA och sparas där. Tack vare att tilläggskoden ”anonymizeIp” används på denna webbsida kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU eller inom andra länder som är medlemmar i den Europeiska ekonomiska gemenskapen. I undantagsfall kan hela IP-adressen skickas till Googles server i USA och förkortas där. På så sätt garanterar vi att din IP-adress registreras anonymt, för att utesluta någon direkt hänvisning till besökarna på vår webbsida. Google använder informationen på vårt uppdrag för att utvärdera din användning av webbsidan, till att skapa rapporter om aktiviteter på webbsidan och till att presentera ytterligare tjänster som rör användningen av webbsidan och internet hos oss, i egenskap av webbplatsoperatör. 

 

Din IP-adress från din webbläsare som överförs med Google Analytics, kopplas inte ihop med annan information från Google. Du kan förhindra lagring av kakor med hjälp av en särskild inställning i din webbläsarens programvara, men vi vill uppmärksamma dig på att du i sådant fall inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Du kan dessutom när som helst motsätta dig att dina uppgifter som rör användningen av webbsidan (inkl. din IP-adress) används genom att ladda ned och installera tillgängliga webbläsartillägg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan även förhindra registreringen via Google Analytics genom att använda följande länk: Då placeras ett opt-out-webbläsartillägg som förhindrar framtida registrering av dina uppgifter då du besöker denna webbsida: <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>
Du hittar mer information om dataskydd och användarvillkoren för Google Analytics på https://www.google.de/intl/de/policies/ .

 

Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på webbsidan, behöver vi en giltig e-postadress och information som gör det möjligt för oss att kontrollera att det är din e-postadress, alternativt att innehavaren av e-postadressen är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Några ytterligare uppgifter samlas inte in.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att lagra uppgifterna, e-postadressen och användningen av dessa för att skicka nyhetsbrevet.

 

Rätt till information

Du har rätt till information om sparade uppgifter som rör dig, källan till målet och syftet med lagringen.  Du får information om sparade uppgifter av Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG:s uppgiftsskyddsombud.

 

Ytterligare information

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför vill vi alltid stå till ditt förfogande vid frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor, som denna sekretesspolicy inte har lyckats besvara, eller om du någon gång vill ändra de insamlade uppgifterna, är du välkommen att kontakta uppgiftsskyddsombudet vid Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG.

Ansvarsfriskrivning

Några av länkarna på vår webbsida leder till andra webbsidor. Dessa externa sidor ligger utanför vår redaktionella kontroll. Respektive sidas operatör bär ansvaret för innehåll och funktioner på den aktuella webbsidan.

Därför uppmärksammar vi uttryckligen att vi inte har inflytande över utformningen eller innehållet på dessa länkade sidor. Vi tar inte ansvar som rör dessas innehåll, då de var utan rättslig invändning vid det tillfälle då de länkades.


Facebook

Det förekommer tilläggsprogram på dessa sidor till det sociala nätverket facebook.com. Det handlar om ett erbjudande från det amerikanska företaget Facebook Inc. (1601 S. California Ave,Palo Alto, CA 94304, USA).

Om du besöker någon av våra webbsidor som innehåller ett sådant tilläggsprogram, kopplar din webbläsare ihop dig med Facebook och innehållet visas där. Ditt besök på vår webbsida kan därmed följas av Facebook, även om du inte själv aktivt använder denna funktion.

Om du är inloggad på Facebook när du besöker vår webbsida kan du använda Facebooks tilläggsprogram till att dela information med dina vänner. Detaljerad information om omfattning, typ, syfte samt fortsatt hantering av dessa data av Facebook anges på deras information om datasekretess på webbplatsen. Här hittar du även ytterligare information om dina rättigheter och inställningskonfigurationer för att skydda din integritet. Om du loggar ut från Facebooks sociala nätverkssida innan du börjar använda tilläggsprogram samt raderar kakor som samlar in information, kan du undgå att Facebook samlar in information om dig när du besöker våra webbsidor.