Importbestämmelser

Importbestämmelser

Regler för resandes införsel av alkohol

Inom EU sker beskattning enligt principen att skatten ska tas ut i det land där varan konsumeras. För privatpersoners inköp för eget bruk gäller istället regeln att skatten ska betalas i det land där varan köpts. Det betyder att för en kommersiell införsel av alkohol skall den svenska alkoholskatten betalas.
En privatperson som köper alkohol för privat bruk betalar alkoholskatten vid inköpstillfället i det land där personen handlar.

Skattefri privatinförsel från annat EU-land är endast möjlig om:

Du själv handlar alkoholen i ett annat EU-land i syfte att använda dem för ditt eget bruk (det vill säga för ditt eget eller familjens behov, däremot kan du inte handla åt en vän) och

Du personligen transporterar varorna (t.ex. i ditt bagage) från det andra EU-landet till Sverige.

Observera att alkoholvaror endast får föras in av den som fyllt 20 år.

Hur görs bedömningen om införsel av alkohol sker för privat bruk eller med ett kommersiellt syfte?
Det finns vissa riktlinjer för bedömningen av om införseln är privat eller kommersiell. En helhetsbedömning måste alltid göras eftersom det inte finns någon fast gränsdragning.

Vid bedömningen av om införseln är privat eller kommersiell måste Tullverket ta hänsyn bland annat till om du som för in varorna är näringsidkare och vilket skäl du i så fall har för att inneha varorna (t.ex. om du avser att sälja dem i din affär / restaurang eller bjuda din egen familj på dem) den plats där varorna finns hur varorna transporterats om det finns handlingar som rör varorna (t.ex. kommersiella dokument eller transporthandlingar) och vad dessa innehåller varornas beskaffenhet och vilken kvantitet införseln omfattar.
Referensnivåer vid bedömning av om införseln är privat eller kommersiell.

Inom EU finns referensnivåer för bedömning av om införseln är för privat bruk eller för kommersiellt ändamål. Brytpunkten mellan privat och kommersiell införsel ligger på följande nivåer:

  •     Spritdrycker 10 liter
  •     Mellanprodukter (t.ex. starkvin) 20 liter
  •     Viner 90 liter (varav högst 60 liter mousserande vin)
  •     Öl 110 liter

 

Referensnivåerna är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av om införseln ska anses som privat eller kommersiell, nivåerna är inte bindande gränser. De ska alltid användas tillsammans med de andra riktlinjerna. Införsel av 15 liter spritdryck är därför godtagbar privatinförsel om syftet är att spriten ska användas t.ex. vid en familjefest.

Däremot är införsel av 5 liter spritdryck inte godtagbar privatinförsel om syftet är att spriten ska säljas på innehavarens restaurang.

Definitioner

  • Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent
  • Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent
  • Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
  • Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.


Se mer på:

» tullverket.se